Listy uczniów klas I na rok szkolny 2021/2022 znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły przy ulicy Żeromskiego 62.