Dodatkowe strony edukacyjne w językach rosyjskim i ukraińskim.

Od teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych używając swojego języka ojczystego.

Dostęp do serwisu w języku polskim:http://aztekium.pl/pl

Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:http://aztekium.pl/ukDostęp do serwisu w języku rosyjskim:http://aztekium.pl/ru