Rodziców uczniów zgłoszonych do klas I na rok szkolny 2022/2023 uprzejmie informujemy, że w sekretariacie przy ul. S. Żeromskiego można uzyskać informację o oddziale, do którego zostało zapisane dziecko.