19 września 2022 r. w naszej Szkole miały miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród 25 kandydatów z klas 4-8 najwięcej głosów zdobyli: Julia Borkowicz z klasy 8B (przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego), Julia Szwed z klasy 8b (zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego), Jakub Wanat z klasy 8B. Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz życzymy kreatywności i pełnego zaangażowania w działania na rzecz szkoły.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Pan Kamil Stani oraz Pan Sławomir Goliński dziękują wszystkim naszym uczniom, którzy wzięli udział w wyborach i bardzo poważnie podeszli do tej jakże ważnej dla naszej szkolnej społeczności sprawy.