Informujemy, że został zmieniony nr konta Rady Rodziców. Aktualny numer konta Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy – 

54 9132 0001 0000 9754 3000 0010