MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski

W dniu 30 kwietnia odbyła się uroczysta akademia z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. 🎶 Uczniowie powitali wszystkich obecnych na uroczystości, 👋 a potem zabrali głos, aby przypomnieć historię związaną z uchwaleniem pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie i drugiej na świecie. Ustawa z 1791 roku wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej z silną władzą przedstawicielską. Wdrażała trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. ⚖️

Tę żywą lekcję historii ubarwiały piosenki śpiewane przez chór i piękne recytacje wierszy związane z wydarzeniami 3 maja. 🎵

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani dyrektor Urszula Ziętek, nawiązując do rocznicy majowego święta, podziękowała wszystkim występującym i przygotowującym uroczysty apel. 👏

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowały: Lila Dulias, Marzena Kucharczyk, Aldona Dzik. Dekorację – Aneta Wziątek, oprawę medialną wraz z pokazem slajdów tematycznych – Rafał Tuzimek.” 🖼️

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content