MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski

Grono pedagogiczne
w roku szkolnym 2022/2023

mgr  Agnieszka Sarnat – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr  Urszula Ziętek – nauczyciel chemii 

mgr  Ewa Batorowicz – nauczyciel psycholog

mgr  Joanna Bernadzikiewicz-Zielonka – nauczyciel informatyki, nauczyciel techniki, nauczyciel bibliotekarz

mgr  Anna Bobrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny

mgr  Anna Budzyńska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr  Grażyna Chyb – nauczyciel matematyki

mgr  Danuta Dujka – nauczyciel matematyki, nauczyciel informatyki

mgr  Lila Dulias – nauczyciel historii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel geografii, wychowawca świetlicy

mgr  Aldona Dzik – nauczyciel muzyki, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr  Elżbieta Gawlik – nauczyciel informatyki, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

mgr  Sławomir Goliński – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, wychowawca świetlicy

mgr  Renata Gorlicka-Krajewska – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

mgr  ks. Bartłomiej Goździewski – nauczyciel religii

mgr  ks. Marcin Gregiel – nauczyciel religii

mgr  Tomasz Jarzembiński – nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy

mgr  Agnieszka Jaworska – oligofrenopedagog

mgr  Małgorzata Kaleta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

mgr  Dorota Kamienik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel logopeda

mgr  Marzena Kucharczyk – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

mgr  Arleta Łyżwa – nauczyciel fizyki, nauczyciel matematyki, doradca zawodowy, nauczyciel techniki

mgr  Mirosława Michalczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr  Milena Mosioł-Nowak – oligofrenopedagog

mgr  Marek Motyka – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, wychowawca świetlicy

mgr  Ilona Nogaj – nauczyciel bibliotekarz

mgr  Dariusz Nowak – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, wychowawca świetlicy

mgr  Marta Nowak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr  Paweł Pawłowski – oligofrenopedagog

dr  Renata Piskorz – oligofrenopedagog, nauczyciel przyrody

mgr  Marta Słyk – nauczyciel logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

mgr  Edyta Sodel – nauczyciel pedagog, terapeuta pedagogiczny, wychowawca świetlicy

mgr  Kamil Stani – nauczyciel historii, oligofrenopedagog wychowawca świetlicy

mgr  Arleta Strzelec – nauczyciel języka angielskiego

mgr  Renata Syta – nauczyciel języka angielskiego

mgr  s. Stanisława Szczerba – nauczyciel religii

mgr  Renata Szcześniak – nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr  Agnieszka Szpara – nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog

mgr  Justyna Szyszka – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

mgr  Urszula Śliwa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

mgr  Krystyna Tuzimek – nauczyciel biologii, nauczyciel geografii, wychowawca świetlicy

mgr  Rafał Tuzimek – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, nauczyciel informatyki

mgr  Renata Wiatr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel informatyki

mgr  Izabela Wójcik – nauczyciel języka angielskiego, terapeuta pedagogiczny

mgr  Aneta Wziątek – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, nauczyciel plastyki, oligofrenopedagog, 

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content