MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski

Grono pedagogiczne
w roku szkolnym 2023/2024

mgr  Agnieszka Sarnat – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr  Urszula Ziętek – nauczyciel chemii 

mgr  Ewa Batorowicz – nauczyciel psycholog, wychowawca świetlicy

mgr  Joanna Bernadzikiewicz-Zielonka – nauczyciel informatyki, nauczyciel techniki, nauczyciel bibliotekarz

mgr  Anna Bobrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny

mgr  Anna Budzyńska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr  Grażyna Chyb – nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy

mgr  Danuta Dujka – nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy

mgr  Lila Dulias – nauczyciel historii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel geografii, przyrody

mgr  Aldona Dzik – nauczyciel muzyki, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr  Elżbieta Gawlik – nauczyciel informatyki, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

mgr  Sławomir Goliński – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, wychowawca świetlicy

mgr  Renata Gorlicka-Krajewska – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr  ks. Gumiński Filip – nauczyciel religii

mgr  ks. Marcin Gregiel – nauczyciel religii

mgr  Tomasz Jarzembiński – nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy

mgr  Agnieszka Jaworska – oligofrenopedagog

mgr  Dorota Kamienik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel logopeda, wychowawca świetlicy

mgr  Marzena Kucharczyk – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

mgr  Arleta Łyżwa – nauczyciel fizyki, nauczyciel matematyki, doradca zawodowy

mgr  Mirosława Michalczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr  Milena Mosioł-Nowak – nauczyciel geografii, oligofrenopedagog

mgr  Marek Motyka – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych

mgr  Dariusz Nowak – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, wychowawca świetlicy

mgr  Marta Nowak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz

mgr  Marta Słyk – nauczyciel logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy

mgr  Edyta Sodel – nauczyciel pedagog, terapeuta pedagogiczny, wychowawca świetlicy

mgr  Kamil Stani – nauczyciel historii, oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy

mgr  Arleta Strzelec – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel informatyki, wychowawca świetlicy

mgr  Renata Syta – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr  Renata Szcześniak – nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr  Agnieszka Szpara – nauczyciel plastyki, nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog

mgr  Justyna Szyszka – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy

mgr  Urszula Śliwa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy

mgr  Krystyna Tuzimek – nauczyciel biologii, nauczyciel geografii, nauczyciel przyrody

mgr  Rafał Tuzimek – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, nauczyciel informatyki, wychowawca świetlicy

mgr  Renata Wiatr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr  Izabela Wójcik – nauczyciel języka angielskiego, terapeuta pedagogiczny

mgr  Aneta Wziątek – nauczyciel plastyki, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content