MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski

Rada pedagogiczna
w roku szkolnym 2021/2022

mgr  Agnieszka Sarnat – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr  Urszula Ziętek – nauczyciel chemii 

mgr  Ewa Batorowicz – nauczyciel psycholog

mgr  Joanna Bernadzikiewicz-Zielonka – nauczyciel bibliotekarz

mgr  Anna Bobrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

mgr  Anna Budzyńska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr  s. Stanisława Buryło – nauczyciel religii

mgr  Grażyna Chyb – nauczyciel matematyki, nauczyciel informatyki

mgr  Elżbieta Czyż – wychowawca świetlicy

mgr  Danuta Dujka – nauczyciel matematyki

mgr  Lila Dulias – nauczyciel historii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel geografii

mgr  Aldona Dzik – nauczyciel muzyki, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr  Elżbieta Gawlik – nauczyciel informatyki, nauczyciel pedagog

mgr  Sławomir Goliński – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, wychowawca świetlicy

mgr  Renata Gorlicka-Krajewska – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog

mgr  ks. Bartłomiej Goździewski – nauczyciel religii

mgr  ks. Marcin Gregiel – nauczyciel religii

mgr  Tomasz Jarzembiński – nauczyciel języka polskiego

mgr  Agnieszka Jaworska – nauczyciel oligofrenopedagog

mgr  Małgorzata Kaleta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

mgr  Dorota Kamienik – nauczyciel logopeda, wychowawca świetlicy

mgr  Iwona Kamińska – nauczyciel logopeda, oligofrenopedagog

mgr  Agnieszka Kopycka – nauczyciel matematyki, nauczyciel informatyki

mgr  Dominika Kowalczyk – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr  Marzena Kucharczyk – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr  Arleta Łyżwa – nauczyciel fizyki, doradca zawodowy, nauczyciel techniki

mgr  Mirosława Michalczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr  Milena Mosioł-Nowak – nauczyciel oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy

mgr  Marek Motyka – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych

mgr  Ilona Nogaj – nauczyciel bibliotekarz

mgr  Dariusz Nowak – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych

mgr  Marta Nowak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr  Paweł Pawłowski – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych

dr  Renata Piskorz – nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel przyrody

mgr  Marta Słyk – nauczyciel logopeda, nauczyciel oligofrenopedagog

mgr  Edyta Sodel – nauczyciel pedagog, terapeuta pedagogiczny

mgr  Kamil Stani – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych, nauczyciel historii

mgr  Arleta Strzelec – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel informatyki

mgr  Renata Syta – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr  Renata Szcześniak – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr  Agnieszka Szpara – nauczyciel muzyki, nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog

mgr  Justyna Szyszka – nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog

mgr  Urszula Śliwa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

mgr  Krystyna Tuzimek – nauczyciel biologii, nauczyciel geografii

mgr  Rafał Tuzimek – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel informatyki

mgr  Renata Wiatr – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr  Izabela Wójcik – nauczyciel języka angielskiego

mgr  Aneta Wziątek – nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel plastyki, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel pedagog specjalny

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content