Podsumowanie projektu stypendialnego

W bieżącym roku szkolnym uczennica klasy VIIB Agnieszka Wziątek pod opieką Pani Izabeli Wójcik brała udział w Mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. Zrealizowane zadania wynikające z IPREU zebrała i opracowała w formie prezentacji multimedialnej.