Godziny pracy świetlicy szkolnej

Budynek B od poniedziałku do piątku od 8.00 do 8.45.

Budynek A od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 8.00 i od 11.30 do 14.30

świetlica A1 od 12.30 do 13.30.