MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski

Agnieszka Wziątek z klasy 8b, laureatką Konkursu o Zdrowiu „Higieja” Mazowieckiego Kuratora Oświaty

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uczennica klasy 8b – Agnieszka Wziątek wzięła udział w finałowym (wojewódzkim) etapie Konkursu o Zdrowiu pod hasłem „Higieja”, który odbył się w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie przy
ul. Kawęczyńskiej 36, a któremu rokrocznie patronuje Mazowiecki Kurator Oświaty. W etapie tym uczestniczyło 215 uczniów z Mazowsza, a wśród nich  uczennica naszej szkoły Agnieszka Wziątek, która za rozwiązanie testu wiedzy zdobyła wysoką,
bo czwartą pozycję na liście wyników, uzyskując za pracę 54 punkty na 60 możliwych do zdobycia co stanowi wynik 90%. Taki wynik zgodnie z Regulaminem konkursu nadaje uczennicy tytuł laureata, a co za tym idzie jest szansą wyboru bardzo dobrej  szkoły ponadpodstawowej. Na każdym z trzech etapów konkursu, który miał formę testu zadań otwartych i zamkniętych uczennica wykazała się dużą wiedzą
i umiejętnościami obejmującymi wybrane treści z podstawy programowej w zakresie zajęć edukacyjnych z biologii oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Wykazała też wiedzę wykraczającą poza ramy podstawy programowej z biologii na podstawie wskazanej literatury uzupełniającej.

Laureatce serdecznie gratulujemy wyniku oraz  życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych. Przekazujemy wyrazy uznania za ogromny zapał i wytrwałość
w  zdobywaniu wiedzy. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

nauczyciel biologii Krystyna Tuzimek

Wynik uczennicy, Agnieszki Wziątek opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-tematyczne-i/17297,Wyniki-uczniow-z-etapu-wojewodzkiego-Konkursu-o-Zdrowiu-Higieja-20222023.html

Konkurs o Zdrowiu „Higieja” – lista laureatów i finalistów 2022/2023.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-tematyczne-i/17371,Konkurs-o-Zdrowiu-Higieja-lista-laureatow-i-finalistow-20222023.html

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content