MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23

1. 
Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2022 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31.12.2022 r.
3.
Termin poinformowania uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach półrocznych oraz ocenie klasyfikacyjnej zachowania
24.01.2023 r.
4.
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
07.02.2023 r.
5.
Ferie zimowe
13.02.2023 – 26.02.2023 r.
6.
Wiosenna przerwa świąteczna
06.04 – 11.04.2023 r.
7.
Egzamin ósmoklasisty
23.05. – 25.05.2023 r.
8.
Termin poinformowania uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach rocznych oraz ocenie klasyfikacyjnej zachowania
02.06.2023 r.
9.
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
16.06.2023 r.
10.
Zakończenie rocznych zajęć dydakt. – wych.
23.06.2023 r.
11.
Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
Ostatni tydzień wakacji
12.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
13.10.2022 r.
31.10.2022 r.
21.03.2023 r.
02.05.2023 r.
23.05. – 25.05.2023 r.
09.06.2023 r.

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content