MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1. 
Rozpoczęcie roku szkolnego
04.09.2023 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31.12.2023 r.
3.
Termin poinformowania uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach półrocznych oraz ocenie klasyfikacyjnej zachowania
27.12.2023 r.
4.
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
10.01.2024 r.
5.
Ferie zimowe
15.01 – 28.01.2024 r.
6.
Wiosenna przerwa świąteczna
28.03 – 02.04.2024 r.
7.
Egzamin ósmoklasisty
14.05. – 16.05.2024 r.
8.
Termin poinformowania uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach rocznych oraz ocenie klasyfikacyjnej zachowania
31.05.2024 r.
9.
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
14.06.2024 r.
10.
Zakończenie rocznych zajęć dydakt. – wych.
21.06.2024 r.
11.
Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
Ostatni tydzień wakacji
12.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
13.10.2023 r.
22.12.2023 r.
02.05.2024 r.
14.05 – 16.05.2024 r.
31.05.2024 r.
19.06.2024 r.

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content