Podsumowanie projektu stypendialnego

W bieżącym roku szkolnym uczennica klasy VIIIB Agnieszka Wziątek pod opieką Pani Izabeli Wójcik po raz drugi brała udział w Mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. Zrealizowane zadania wynikające z IPREU zebrała i opracowała w formie prezentacji multimedialnej. opracowała w formie prezentacji multimedialnej.