MENU

Logo1

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy

download

,,Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
~Stefan Żeromski

W dniu 22 kwietnia 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy odbył się Apel Ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ziemi 🌱. Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi uczniów na kwestie ochrony środowiska oraz promowanie postaw proekologicznych 🌳. Hasło tegorocznego apelu brzmiało „Planeta kontra plastik”.

Plan wydarzenia:

 1. Wstęp i cele spotkania: Nauczyciel rozpoczął apel, wyjaśniając cele tego spotkania: 😊

  • Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów. 🌱
  • Poszerzenie wiedzy na temat naszej planety Ziemi i otaczającej przyrody. 🌍
  • Uświadomienie szkodliwego oddziaływania tworzyw sztucznych na środowisko przyrodnicze. 🚫
  • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznych. 🎨
 2. Geneza i idea sprzątania: Uczniowie z klasy 7c przedstawili krótką genezę Światowego Dnia Ziemi oraz ideę sprzątania środowiska. Hasło tegorocznego święta było omówione w kontekście walki z plastikiem. 🌿

 3. Prezentacja ekologiczna: Uczennice z klasy 7c zaprezentowały multimedialną prezentację pt. „Planeta kontra plastik”. Skupiły się na negatywnym wpływie plastikowych odpadów na naszą planetę. 📊

 4. Inscenizacja „Drzewo smutne i drzewo wesołe”: Uczniowie i uczennice z klasy 5b wystawili krótką inscenizację, w której drzewa symbolizowały wpływ człowieka na przyrodę. Przedstawienie miało na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska. 🌳😢🌳😄

 5. Konkursowe prace plastyczne: Na monitorze multimedialnym wyświetlono wyróżnione prace plastyczne pod hasłem „Matka-Ziemia w objęciach”. Nagrodzono uczniów za ich twórczość. 🖼️🏆

 6. Test wiedzy ekologicznej: Wyniki testu wiedzy ekologicznej zostały ogłoszone, a laureatom wręczono dyplomy:

  • 1 miejsce: Adam Moniakowski 🥇
  • 2 miejsce: Wiktor Batorski i Kamil Młynarczuk 🥈
  • 3 miejsce: Antoni Różalski, Oliwia Zawisza i Julia Padzik 🥉

  Gratulacje dla wszystkich laureatów! 🎉📜

 7. Pokaz wiosennej stylizacji: W ramach konkursu „Zielone i kolorowe kreacje dla Ziemi i Przyrody” uczniowie zaprezentowali swoje wiosenne stroje. Za udział w pokazie otrzymali brawa i upominki. 👗🌸

 8. Piosenka ekologiczna: Wszyscy uczestnicy apelu zaśpiewali piosenkę pt. „W kołysce Ziemi zasypiamy”, podkreślając ważność dbania o naszą planetę. 🎶🌏

Koordynatorzy wydarzenia, Arleta Łyżwa i Krystyna Tuzimek, zadbali o to, aby Apel Ekologiczny był inspirujący i edukacyjny 👩‍🏫📚. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o ochronie środowiska i zaangażować się w proekologiczne działania 🤝💡.

Pani dyrektor Urszula Ziętek pogratulowała uczniom za zaangażowanie w przedsięwzięcie, była pod wrażeniem zdolności artystycznych uczniów oraz ich kreatywności w aspekcie wykonanych prac plastycznych 🎨🖼️. Pani dyrektor zaznaczyła, że Dzień Ziemi jest bardzo ważnym świętem, które inspiruje ludzi do podejmowania działań w trosce o nasze środowisko 🏞️🌟.

Link do prezentacji multimedialnej artystycznych prac uczniów:

Nasza strona wykorzystuje pliki coockies

Skip to content